FakeShocking

Mr. Parrikar didn’t say those words you received on WhatsApp.

Spread the truth:

A message is viral on WhatsApp claiming Goa CM Manohar Parrikar wrote these words that what he is not happy with his life as he can share his work with sharing his work, pressure, by employing people with wealth but not his sickness.

Mr. Parrikar denied writing this and was upset on learning that this is viral. We have received a confirmation on this matter from IPS Brijesh Singh, head of the state’s information and publicity department.

Mr. Parrikar is suffering from a Pancreatic Illness and is going through treatment in US, where the media reports of him getting better.

The Viral Message

*Manohar Parrikar स्वादुपिंडाच्या कॅन्सर ने
admitted in USA त्याचे हे शब्द …👇

Political क्षेत्रात मी उत्तुुंग यशाची शिखरं गाठली….*
*इतरांच्या दृष्टीकोनातून माझं आयुष्य आणि यश हे समानार्थी शब्दही झाले….*

*तरीही, माझ्या कामाव्यतिरिक्त, आनंद जर म्हणाल तर तो मला क्वचितच मिळाला. अखेरीस काय तर, ज्याला मी सरावून गेलो ती माझी political status माझ्यासाठी केवळ एक सत्यपरिस्थितीमात्र बनून राहीली.*

*आज या क्षणी, आजारपणामुळं अंथरूणाला खिळलेलं असताना मी माझं सारं आयुष्य आठवून पहातोय. ज्या प्रसिद्धी आणि संपत्तीला मी सर्वस्व मानलं आणि त्यातच वृथा अहंकार जपला ते सगळंच आज मृत्युद्वारी उभं असताना धूसर होत असल्याचं आणि म्हणूनच निरर्थकही असल्याचं मला प्रकर्षानं जाणवतंय.*

*आज क्षणाक्षणानं मृत्यु जवळ येत असताना, हिरवा प्रकाश दाखवणारी अन् आयुष्यमान वाढवणारी वैद्यकीय उपकरणं माझ्या अवतीभवती दिसत असताना, त्यात असलेल्या यंत्रांचा ध्वनीही मला ऐकू येत असताना, निकट येत असलेल्या मृत्यु जवळ श्वासोच्छवासही मला जाणवतोय…*

*आता माझ्या लक्षात आलंय, भविष्यासाठी पुरेल एवढी पुंजी साठवून झाल्यानंतर, संपत्तीव्यतिरिक्त इतर काहीतरी अधिक महत्वाचं आपण करायला हवं असतं:*
*त्यात कदाचित् नातीगोती जपणं किंवा समाजसेवा करणे.*

*सातत्यानं केवळ politics मागे धावण्यामुळे माणूस ‘आतून’ फक्त आणि फक्त पिळवटतच जातो… अगदी माझ्यासारखा…*

*आयुष्यभर मी जी संपत्ती and political मानमरातब कमावले ते मी कदापिही सोबत नेऊ शकणार नाही…*

*जगात सगळ्यात महागडा बिछाना कोणता असतो ते ठाऊक आहे?…”आजारपणाचा बिछाना” …*(defence cha nahin)

*आपली गाडी चालवण्यासाठी चालक भाड्यानं मिळतो, आपल्यासाठी पैसे कमावून देणारे ministers ठेवता येतात… पण आपलं आजारपण सहन करण्यासाठी आपण इतर कोणालाही-कधीही नेमू शकत नाही…*

*हरवलेल्या वस्तूही सापडू शकतात. पण एकच गोष्ट अशी आहे की जी एकदा हातातून निसटली की कोणत्याही उपायानं पुन्हा मिळू शकत नाही…आणि ती असते “आपलं आयुष्य” ” काळ ” ” समय “.*

*शस्त्रक्रीयेच्या टेबलावर असलेल्या व्यक्तीच्या मनात ‘आपलं केवळ एकच पुस्तक वाचायचं राहिलंय’ ही जाणिव असते…ते पुस्तक असतं “निरोगी जगण्याचं पुस्तक”.*

*सध्या तुम्ही आयुष्याच्या कोणत्याही स्थितीतून-वयातून जात असलात तरीही, एक ना एक दिवस काळ अश्या वळणावर आणून उभं करतो की समोर नाटकाचा शेवटचा अंक लख्खपणे दिसू लागतो.*

*स्वत:कडे दुर्लक्ष करू नका… स्वत:च स्वत:चा आदर ठेवा. इतरांनाही प्रेमानं वागवा…*

*लोक माणसं वापरायला शिकतात, आणि पैसे जपायला शिकतात वास्तविक पैसा वापरायला हवा, आणि माणसं जपायला हवीत… आपल्या आयुष्याची सुरुवात ही आपल्या रडण्याने होते, आपल्या आयुष्याचा शेवट हा इतरांच्या रडण्याने होतो, मधला जो आयुष्यातील वेळ आहे तो भरपुर हसून भरून काढा, आणि त्यासाठी सदैव आनंदी रहा आणि इतरांनाही आनंदी ठेवा…!!!*
MANOHAR PARRIKAR

Translated in English –

Manohar parrikar is admitted for cancer of pancreas in the USA. These are his words:

In the political field, I reached the peaks of highest success. In the view of others, my life and my success even became synonyms.
However, other than my work, I rarely got something one would call happiness. At the end, my political status for which I always gave myself, ended up only becoming nothing but a mere fact.

At this moment, when I am bed ridden due to my illness, I am recalling my entire life. The fame and wealth which I considered everything to me, and the false pride of which I always bore, is now fading as I stand at the door of death, and hence I strongly realize, it is meaningless.

As my death comes near and near every moment, even while I see the medical equipment showing green signals and extending my life, and even while I hear the sound of their internal instruments, I can clearly feel the breathing as my death nears.

It is now that I realize that after saving enough wealth for the future, something important other that collecting wealth must be done : that may include maintaining relationships or social service.

Due to continuously running behind politics, a person only and only gets stained from within, just like me.

I can never carry the wealth and political respect and honor which I have accumulated throughout my life.

Do you know which is the most expensive bed in the world? Its the sickbed (not the defense bed).

We may get a driver who will drive our car, we may appoint ministers which may earn money for us, but we can never appoint anyone to bear our illness.

Lost things may be found. But there is one thing that we cannot regain once lost by any means. It is our “life”, “some period (phase)”, “time”.

A person on a surgery table has one thing in his mind. “There is only one book I have not read’, he realizes, “the book of healthy living”.

No matter from which state or age you are currently passing through, one day or the other, life will make you stand on a turn where you can brightly see the last part of the drama.

Do not ignore yourselves. Respect yourself. Treat others with love.

People learn to use people, they learn to save money. Actual wealth must be used, and people must be valued. Our life starts with us crying and ends with others crying. Fill the intermediate time with a lot of laughter and for that, always stay happy and keep others happy.


Spread the truth:

Hoax Slayer

SMHoaxSlayer is India's largest and oldest Fact Checker. Started in Aug 2015, it had debunked more than 2000 Fake News till now. Check more at smhoaxslayer.com/team